Preskočiť na hlavný obsah

Hello Ruby

V dnešnom technologickom svete je počítačová gramotnosť nevyhnutná. Presne to si pomyslela aj autorka a ilustrátorka detskej knihy Hello Ruby, počítačová programátorka Linda Liukas. 


Ruby, ryšavé dievčatko, je hrdinka knihy Hello Ruby a zároveň nástroj ako deti naučiť pochopiť programovanie hravým a zábavným spôsobom.


Hneď na úvod Linda Liukas zdôrazňuje, že cieľom tejto knihy nie je naučiť deti programovať, neučí žiadne programovacie jazyky, skôr jej ide o to, aby deti vedeli počítačovo myslieť, čiže myslieť logicky, rozpoznávať vzory, uvažovať v algoritmoch, rozkladať a abstrahovať problémy, spolupracovať.


Povedané ľudsky, vďaka tejto knihe sa deti naučia, že veľké problémy sa skladajú z množstva malých problémov, ktoré treba najskôr vyriešiť. Ako pátrať po indíciách (kódoch) a ako si na ich základe vytvoriť plán. Ako je nevyhnutné svoje otázky klásť zrozumiteľne, že je potrebné zamerať sa na jasné veci a nie nepotrebné detaily, určiť si pravidlá. Keď na niečo prídu, aby si to nezabudli zapísať, zdielať s priateľmi a aj vďaka ich inému pohľadu na vec nápady vylepšovali. 
A čo je dôležité, v Hello Ruby nikto nikoho za chyby neodsudzuje. Pretože robiť chyby je normálne, podnecujú nás nazerať na problém z rôznych strán. Z chýb sa predsa tiež učíme. 


Kniha Hello Ruby má dve časti. 
Prvá je príbehová o Ruby a jej priateľoch. Aby tatino, ktorý často cestuje mimo domov, vynahradil Ruby svoju neprítomnosť, napíše jej pohľadnicu. Vysvitne, že pre ňu prichystal dobrodružstvo. Poukrýval pät drahokamov a úlohou Ruby je nájsť ich. 
Druhá časť obsahuje cvičenia nadväzujúce na jednotlivé kapitoly príbehu. Určené sú pre deti 5 ročné a staršie. Okienka Jak na to sú pomôckou pre rodičov, aby porozumeli na akú časť počítačového myslenia sa tá, ktorá kapitola zameriava a vedeli s deťmi pracovať.


Pre lepšiu predstavu, nafotila som celé prvé dve kapitoly (inak ich je desať) z príbehovej časti knihy a k tomu prislúchajúce cvičenia.
Odporúčané riešenia potom nájdete na stránke www.helloruby.com.


Hello Ruby
Dobrodružné programování
Text a ilustrácie: Linda Liukas
Dynastie, 2017

Za poskytnutie recezného výtlačku ďakujem vydavateľstvu Dynastie.


Komentáre