Preskočiť na hlavný obsah

Časopédia

Časopédia je skvelá rodinná encyklopédia o svetových dejinách, v ktorej sú poznatky prehľadne usporiadané na časovej osi.

Kniha tak umožňuje sledovať určitú udalosť od hlbokej minulosti až po súčasnosť v rôznych krajinách zároveň a tým ju lepšie pochopiť.

Je zábavné a fascinujúce týmto spôsobom čítať dejiny.


Kniha je rozdelená na 6 období:

Prehistória (do r. 3000 pred n. l.)

Staroveký svet (3000 pred n. l. – 500 n. l.)

Stredoveký svet (500 – 1450)

Vek objavov (1450 – 1750)

Vek revolúcií (1750 – 1914)

Moderný svet (po roku 1914)



V rámci týchto období autori vybrali najdôležitejšie udalosti – rôzne bitky, vznik alebo zánik ríš, udalosti, o ktorých sa deti učia v škole.

Avšak mňa zaujali úplne iné typy príbehov, ktoré napísala naša história – príbeh tanca či hudby, áut, šperkov, merania času či kriminalistiky.

Pozrite ukážky z knihy a nechajte sa očariť.















Časopédia
Kolektív autorov
Počet strán: 320
Slovart, 2019

Za poskytnutie recenzného výtlačku ďakujem vydavateľstvu Slovart.

Komentáre